Juvertumör hos hund är en vanlig sjukdom som drabbar många tikar över hela världen

08 januari 2024 Jon Larsson

I denna artikel kommer vi att ge en grundlig översikt över juvertumör hos hund, presentera olika typer av juvertumörer och deras popularitet, ge kvantitativa mätningar om sjukdomen, diskutera skillnaderna mellan olika juvertumörer samt ge en historisk genomgång av för- och nackdelar med olika behandlingsalternativ.

Juvertumör hos hund är en tumör som utvecklas i bröstkörteln hos tikar. Det är en av de vanligaste tumörerna hos hundar och vanligast förekommande hos äldre tikar som har varit i avel. Det finns olika typer av juvertumörer, inklusive godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer. De flesta juvertumörer hos hundar är, tyvärr, maligna och därför är tidig diagnos och behandling avgörande för ett bättre prognos.

Juvertumörer hos hund kan vara hormonberoende eller hormonoberoende. Hormonberoende tumörer uppstår på grund av påverkan av könshormonet östrogen och utvecklas oftast när en tik inte har kastats eller steriliseras. Hormonoberoende tumörer däremot uppstår utan att påverkas av könshormoner. Det är viktigt att märka att alla juvertumörer hos hund inte är direkt kopplade till bröstcancer hos människor.

Enligt statistik drabbas ungefär 50% av alla tikar över 10 år av juvertumörer. Det är viktigt att förstå att juvertumörer hos hund kan vara farliga och att tidig diagnos kan påverka behandlingen och överlevnaden för hunden. Det rekommenderas att ägare noggrant undersöker sina hundars juver regelbundet för att upptäcka eventuella knölar eller förändringar i tid.

Juvertumörer hos hund kan skilja sig åt i storlek, form, placering och malignitetsgrad. De vanligaste typerna av juvertumörer inkluderar adenom (godartad), adenokarcinom (malign) och fibrosarkom (malign). Adenokarcinom är den vanligaste och mest aggressiva typen av juvertumör hos hundar. Det är viktigt att notera att även om en juvertumör ser godartad ut kan den i själva verket vara elakartad och sprida sig till andra delar av kroppen.

Behandlingsalternativen för juvertumör hos hund kan variera beroende på typen av tumör, dess malignitetsgrad och om den har spridit sig. Kirurgi är den vanligaste behandlingsmetoden och innebär att tumören tas bort genom operation. I vissa fall kan det vara nödvändigt att också avlägsna intilliggande juver eller lymfkörtlar för att förhindra spridning av cancer. Kemoterapi och strålbehandling kan också användas som kompletterande behandlingsmetoder.

I historien har det funnits olika behandlingsalternativ och kontroverser kring juvertumör hos hund. Tidigare har man rekommenderat att man inte steriliserar tikar för att minska risken för juvertumörer. Men forskning har visat att tidig kastration kan minska risken betydligt. Det har också funnits debatter om optimal ålder för kastration och hur det kan påverka juvertumörer. Det är viktigt att ägare diskuterar dessa frågor med sin veterinär för att fatta informerade beslut.

Sammanfattningsvis är juvertumör hos hund en vanlig och allvarlig sjukdom som kräver tidig diagnos och behandling. Ägare bör vara medvetna om att juvertumörer kan vara maligna och sprida sig till andra delar av kroppen. Regelbundna undersökningar av juverna är viktiga för att upptäcka eventuella förändringar i tid. Med rätt behandling och omsorg kan juvertumörer hos hund hanteras på ett effektivt sätt och förbättra hundens överlevnad och livskvalitet.Källor:

dogs

1. National Breed Canine Cancer Foundation. Canine Mammary Tumors. NBCF. www.wearethecure.org/canine-cancer/canine-mammary-tumors

2. American College of Veterinary Surgeons. Canine Mammary Tumors. ACVS. www.acvs.org/small-animal/canine-mammary-tumors

3. Veterinary Partner. General Information on Mammary Gland Cancers in Dogs. VCA. www.veterinarypartner.vin.com/default.aspx?pid=19239&id=4952539.

FAQ

Vilka är de vanligaste typerna av juvertumörer hos hund?

De vanligaste typerna av juvertumörer hos hund är adenom (godartad), adenokarcinom (malign) och fibrosarkom (malign). Adenokarcinom är den vanligaste och mest aggressiva typen.

Hur kan jag upptäcka juvertumör hos min hund?

Du kan upptäcka juvertumör hos din hund genom att regelbundet undersöka hennes juver för eventuella knölar eller förändringar. Om du märker något ovanligt bör du omedelbart kontakta en veterinär för vidare utredning.

Vilka behandlingsalternativ finns för juvertumör hos hund?

Det vanligaste behandlingsalternativet för juvertumör hos hund är kirurgi, där tumören tas bort genom operation. I vissa fall kan också kemoterapi och strålbehandling användas. Det är viktigt att diskutera möjliga behandlingar med din veterinär.

Fler nyheter